| +40 724 251 525 | +40 341 414 777 |
| +40 724 251 525 | +40 341 414 777 |
Menu
 

unde vrei să călătorești?

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
tour
Filter by Categories
Guides
News
Turism

REGULAMENT CONCURS „Câștigă un smartphone înainte de a pleca în vacanță!”

Perioada de desfăşurare: 01.06.2016 – 30.06.2016

Câştigătorul va fi ales prin tragere la sorți şi va fi anunțat telefonic, pe site-ul www.daiavedra.com (secţiunea Concurs), precum și pe pagina de Facebook Daiavedra în data de 01.07.2016
Art. 1. Organizatorul Concursului
1.1. Organizatorul concursului este Info MMXV S.R.L., cu sediul în Constanța, Strada Eliberării nr. 19A, identificat prin J13/175/03.02.2015, C.U.I. 34049661, denumit în continuare “Organizator”.
1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, denumit în continuare “Regulament”, fiind obligatoriu pentru toţi Participanţii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării campaniei, având obligaţia de a anunţa publicul, pe site-ul www.daiavedra.com, în aceeaşi manieră în care a fost făcută şi informarea iniţială. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puţin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare.
Art. 2. Durata şi locul de desfăşurare ale Concursului
Concursul va avea loc începând cu data de 01.06.2016, prin pagina de Facebook Daiavedra şi se va desfăşura până la data de 30.06.2016.
Art. 3. Participanţii şi condiţiile de participare
3.1. Concursul se adresează persoanelor care participă la concurs, persoane fizice, cetăţeni români, peste 18 ani, cu domiciliul/reşedinţa în România, ce acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament, cu excepţia angajaţilor Organizatorului, membrii familiilor acestora: soţii/soţiile ori rudele de gradul întâi sau de gradul doi. Obiectivul Concursului îl reprezintă promovarea mărcii Daiavedra.
3.2. Pentru a se înscrie în campanie, participanţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
a) Participanţii trebuie să fie sau să devină fani ai paginii de Facebook Daiavedra
b) Participanţii iau la cunoştinţă şi acceptă Regulamentul Concursului
c) Participanţii vor respecta prevederile prezentului Regulament precum şi orice alte indicaţii date de Organizator în vederea desfăşurării în condiţii normale a Concursului
3.3. În cazul în care cei care sunt eligibili a participa sau cei care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 3.1. şi 3.2. de mai sus încalcă acest Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula orice formă de câştig dobândită de participant în urma prezenţei campanii.
3.4. Prin participarea la Concurs, Participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora, participarea la acest Concurs implicând obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.
Art. 4. Modul de desfăşurare a Concursului
4.1. Pentru a participa la Concurs, participanţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 3 din
prezentul Regulament, trebuie să realizeze următoarele:
a) Participanții trebuie sa distribuie (share) postarea care anunță concursul
b) Participanții trebuie să posteze un comentariu la oricare dintre destinațiile turistice de pe saitul www.daiavedra.com
c) Participanții trebuie să trimită prin e-mail linkul paginii în care au postat comentariul, pe adresa office@daiavedra.com
4.2. Va fi considerat valid participantul care îndeplineşte condiţiile de la art 3.1.
4.3. Câştigătorul va fi desemnat prin tragere la sorți on-line și validat de juriul Info MMXV S.R.L. alcătuit din 2 reprezentaţi ai departamentului de Marketing, prin verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art 3. La finalul campaniei, după ce juriul a nominalizat câştigătorul, acesta va fi contactat via e-mail.
4.4. Validarea câştigătorului se face de către reprezentantul Info MMXV S.R.L. prin e-mail şi va fi publicat atât într-o postare pe pagina de Facebook Daiavedra, cât şi pe site-ul www.daiavedra.com (secţiunea Concurs). Pentru validare, câştigătorul va comunica datele personale reprezentantului Info MMXV, inclusiv adresa, şi va trimite o copie scanată după cartea de identitate către adresa de e-mail care îi va fi comunicată de către Organizator. Câştigătorul va primi premiul prin curier, la adresa menţionată de acesta. Premiul nu este transmisibil.
Art. 5. Premiul Concursului
5.1. În cadrul prezentului Concurs se va acorda 1 premiu, conform art. 4 al Regulamentului, constând într-un telefon mobil marca Lenovo model A2010.
5.2. Premiul acordat nu poate fi înlocuit cu alte premii şi nici nu se poate acorda contravaloarea acestuia în bani. În cazul refuzului sau imposibilităţii vreunui potenţial câştigător de a beneficia de premiu, sau în cazul imposibilităţii validării sale conform prezentului Regulament, participantul câştigător va pierde dreptul de atribuire a Premiului. În asemenea cazuri, Organizatorul va apela la lista de rezervă, conform art. 6.2. de mai jos.
Art. 6. Acordarea Premiilor prin alegerea juriului desemnat şi validarea câştigătorilor Campaniei.
6.1. Premiul va fi acordat după încheierea concursului, în termenii conveniţi de comun acord între Organizator şi câştigător, câştigătorul fiind anunţat pe paginade Facebook Daiavedra şi pe site-ul www.daiavedra.com (secţiunea Concurs), privind câştigarea Concursului.
6.2. În urma jurizării, membrii juriului vor selecta şi (3) trei rezerve pentru situaţia în care câştigătorul desemnat iniţial nu întrunește toate criteriile şi nu poate fi declarat câştigător. Astfel, dacă Câştigătorul desemnat iniţial refuză să primească Premiul sau nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezentul Regulament pentru participarea la Concurs, sau în cazul imposibilităţii validării Participantului conform prezentului Regulament, această persoană nu va fi declarată câştigătoare, urmând că Premiul să se acorde primei rezerve viabile.
6.4. Câştigătorul poate revendica premiul în termen de 5 zile calendaristice de la anunţarea rezultatului campaniei. În cazul în care acest termen este depăşit, se acordă premiul primei rezerve viabile extrase.
6.5. Acordarea Premiului poate fi un eveniment public. Participarea la acest Concurs implică acordul ca numele câştigătorului să fie publicat pe site-ul www.daiavedra.com (secţiunea Concurs) şi pe pagina de Facebook Daiavedra.
6.6. Participanţii care, din orice motiv neimputabil Organizatorului, au pierdut calitatea de câştigător, nu au dreptul de a solicita, prin niciun mijloc, atribuirea Premiului.
6.7. Reclamaţiile referitoare la premiile câştigate, ulterioare momentului acordării premiilor, nu vor fi în responsabilitatea Organizatorului.
6.8. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile legale necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui Concurs.
Art. 7. Regulamentul Concursului
7.1. Regulamentul Campaniei este disponibil oricărui solicitant pe www.daiavedra.com/regulament-concurs.
7.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a opri Campania în orice moment de desfăşurare a acesteia şi/ sau schimbarea regulilor de participare şi/sau a premiului acordat. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puţin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare.
Art. 8. Litigii
În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi Participanţi, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente, de pe teritoriul unde îşi are sediul Organizatorul.